De volgende methoden gebruiken wij per vak: 

Taal                                                    
 • Schatkist
 • Taal Actief   
 • Spelling in de lift                                                 
Technisch lezen
 • Veilig Leren Lezen - nieuwste versie
 • Timboektoe
 • Duo Lezen
Begrijpend lezen
 • Nieuwsbegrip + Nieuwsbegrip XL
Spelling
 • Taal Actief
Schrijven
 • Schrijven in de basisschool - nieuwste versie
 • Creatief Schrijven (De Twijn)
Engels
 • My name is Tom
Rekenen
 • Wis Wijz
 • Remelka
 • Schatkist Rekenen
Geschiedenis
 • Eigentijds
Aardrijkskunde
 • Grenzeloos
Natuur en Techniek
 • Binnenstebuiten
Verkeer
 • Verkeersveilig
 • Jeugd verkeerskrant
 • Op voeten en fietsen
Tekenen  
Handvaardigheid  
Muziek  
Drama  
Bewegingsonderwijs
 • Bewegen in het speellokaal
 • Map met gymideeën in de lerarenkamer
 • dmv. een combi-functionaris
Sociaal-Emotionele Ontwikkeling
 • Kanjertraining
Godsdienst
 • Kind op Maandag

Contact

Koningin Emmaschool

Marinus Postlaan 1c 
(In het PRISMA)

8264 PB Kampen

038 - 3318987

directie@emmaschoolkampen.nl