* Wat voor school zijn wij? 

De Koningin Emma School is een Christelijke School. We werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Jezus is daarbij ons grote voorbeeld.

*Vanuit welke visie werken wij? 

Elk kind is uniek in onze ogen en is verschillend. We willen kinderen helpen om het maximale uit zichzelf te halen. Iedereen vult zijn/haar tijd zo effectief   mogelijk in. Verschillen mogen er zijn.

*Wat willen wij bereiken? 

We willen uw kind helpen om op te groeien tot evenwichtige persoonlijkheden, die weten wat ze wel en wat ze niet kunnen. We geloven dat kinderen daardoor tot hun recht komen en later een goede plek in onze maatschappij kunnen vinden.

*Hoe willen wij dat doen? 

De kinderen leren op de Koningin Emmaschool om hun tijd zo effectief mogelijk te besteden. Hulpmiddelen hierbij zijn o.a. de ochtendtaken en de computer. We zijn alert op discriminatie en pesten en vooral op het voorkomen ervan. Vandaar dat wij schooljaar 2010-2011 zijn begonnen met de 'Kanjertraining'. Met deze methode en zijn vaste afspraken proberen wij de kinderen dat er regels en afspraken gelden op school. In iedere groep zijn deze regels zichtbaar opgehangen. Elke week staat er één van de vijf Kanjerregels centraal in de gehele school. Orde  en regelmaat zorgen ervoor, dat de school een goed leefbare plaats is voor uw kind.

* Hoe controleren wij dat? 

Om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden, worden alle kinderen regelmatig getoetst. Het laat ons zien hoe het met de vorderingen van elk kind gesteld is. Het laat  ons zien waar we als school staan t.o.v. de andere scholen in Nederland. Dit alles staat genoteerd in ons leerlingvolgstysteem van CITO en sinds schooljaar 2010-2011 in ParnasSys.

We zijn bezig onze visie te herformuleren. Hierbij worden we begeleid door schoolbegeleiders van de IJsselgroep. We hopen dit proces in het schooljaar 2018-2019 af te ronden.

 

 

 

Contact

Koningin Emmaschool

Marinus Postlaan 1c 
(In het PRISMA)

8264 PB Kampen

038 - 3318987

directie@emmaschoolkampen.nl