‘Ouderbetrokkenheid (3.0) ervaar je op de Emmaschool doordat wij als school en ouders samenwerken. Wij zijn gericht op het kind. Dit doen wij door open met elkaar te communiceren, met vertrouwen in elkaar en vanuit wederzijds respect en begrip. ‘

Betrokkenheid van meerdere partijen bij het kind is van wezenlijk belang. Zowel ouders als de school wordt aangespoord om op verschillende manieren actief betrokken te zijn. Daarvoor zijn er diverse mogelijkheden:

Onderwerp Frequentie

Inhoud

10 minutengesprek 1 x per kwartaal

Tijdens het 10 minutengesprek 
stemmen ouder en leerkracht de 
vorderingen van het kind met 
elkaar af

Activiteitencommissie   Iedere ouder kan lid worden van de
A.C. Zij verrichten veel hand- en span-
diensten.
Emmapraatje

1 x per    week

In het Emmapraatje staat alle infor-
matie over school die voor u en/of 
uw kind van belang kunnen zijn
Hulp bij... verschillend
  • Groepslezen
  • Sportactiviteiten
  • Spelletjes in groep 1 en 2
  • Schoolkamp, schoolreisje
  • Deelname kluscommissie
  • Schoonmaakavonden
Medezeggenschaps-
raad
1 x per 2 maand De MR heeft tot taak het bestuurd
gevraagd en ongevraagd te adviseren over allerlei schoolzaken. In de MR
nemen 2 a 3 ouders deel.

Contact

Koningin Emmaschool

Marinus Postlaan 1c 
(In het PRISMA)

8264 PB Kampen

038 - 3318987

directie@emmaschoolkampen.nl