Binnen onze school worden regelmatig preventieve luizencontroles gehouden. Deze controles worden gehouden op de eerste dinsdag na een schoolvakantie.
Hier wordt om ongeveer negen uur mee gestart. Per groep worden de kinderen door een groep van vijf á zes moeders gecontroleerd. Mocht er na controle hoofdluis gevonden worden bij uw kind, wordt u telefonisch hiervan op de hoogte gebracht. Wij raden u aan de opgegeven raad op te volgen.

Binnen onze school zal dit bekend gemaakt worden met een flyer en zullen de aanwezige luizenzakken worden opgehangen in de gang aan de kapstok. Deze luizentas gaat de gehele schoolloopbaan met uw kind mee. Deze luizentas krijgt uw kind via de school.

Wilt u er aan meewerken dat uw kind zijn spullen in deze tas stopt en deze tas ook goed dicht bindt?

Komt u zelf tot ontdekking dat uw kind ondanks de controles last heeft van luizen wilt u dit dan zo snel mogelijk kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind.

Contact

Koningin Emmaschool

Marinus Postlaan 1c 
(In het PRISMA)

8264 PB Kampen

038 - 3318987

directie@emmaschoolkampen.nl