Voor iedere leerling op onze school is er door het bestuur een ouderbijdrage vastgesteld.Van deze bijdrage worden allerlei niet gesubsidieerde kosten betaald o.a.:

  • kosten rond Sinterklaas
  • kosten rond Kerst
  • kosten rond Pasen
  • onkosten bij sportevenementen
  • pleinfeest
  • schoolverzekering ed.

Voor het schoolreisje of het schoolkamp wordt later in het jaar een bijdrage gevraagd. Zodra het reisdoel en de kosten bekend zijn, ontvangt u van ons bericht. U heeft de mogelijkheid om gedurende het schooljaar hiervoor alvast te sparen. Dit geld kunt u aan de leerkracht van uw zoon of dochter geven.

 Dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage als volgt vastgesteld:

  1. voor het eerste kind een bijdrage van € 18,00
  2. voorhet tweede kind een bijdrage van € 17,00
  3. voor het derde kind een bijdrage van  € 15,00
  4. voor het vierde kind een bijdrage van  € 13,00

Wanneer u meer dan 4 kinderen bij ons op school heeft hoeft u voor hen geen ouderbijdrage te betalen. De kinderen die na 1 januari en vóór 1 mei op school starten, betalen de helft van de bijdrage.Voor kinderen die ná 1 mei op school starten hoeft er voor het lopende schooljaar geen ouderbijdrage te worden betaald. Voor een omschrijving van de bestedingen van de gelden verwijzen wij u naar de schoolgids.

 

Contact

Koningin Emmaschool

Marinus Postlaan 1c 
(In het PRISMA)

8264 PB Kampen

038 - 3318987

directie@emmaschoolkampen.nl