Als contactpersoon hebben wij hiervoor Marja Arends, telefonisch te bereiken op tel.nr.:06 25187541. 

Tevens is Marja aanwezig op maandagmorgen, dinsdagmorgen en donderdagmorgen vanaf half negen tot 12.15 uur.

U kunt twee weken van te voren een briefje inleveren bij Marja wanneer u wilt dat uw kind overblijft.

Incidenteel overblijven kost € 2 per keer. U kunt een strippenkaart kopen voor €15. Uw kind kan dan tien keer overblijven.

Geeft u korter dan twee weken van te voren aan dat u gebruik wilt maken van de overblijfregeling,dan wordt gekeken hoeveel kinderen er die dag al overblijven. Mocht het te veel worden of helemaal niet kunnen, dan moet u zelf opvang regelen tussen de middag.

Voor de naschoolse opvang moet u zich wenden tot de instanties die zich hier in de gemeente Kampen  voor aanbieden.Voor vragen hierover kunt u zich wel richten tot de directeur van de Koningin Emma School.

Contact

Koningin Emmaschool

Marinus Postlaan 1c 
(In het PRISMA)

8264 PB Kampen

038 - 3318987

directie@emmaschoolkampen.nl