Het komende jaar zijn de vakanties op de volgende data gepland:

Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 dec. t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 t/m 22 februari 2019
Meivakantie 20 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 +31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 15 juli t/m 25 augustus
   

Overige vrije dagen:

Maandagmiddag 10 december 2018  
     
Vrijdag 12 juli 2019 onder voorbehoud vrij (calamiteiten dag)
   
   

Verlof, vrije dagen
De school mag kinderen vrij geven voor de dagen waarop ze vanwege geloofs- of levensovertuiging niet op school kunnen zijn. Dat geldt ook voor dagen met belangrijke familie-verplichtingen, zoals huwelijk of begrafenis.

Om verlof aan te vragen, dien u een formulier in te vullen. Deze is af te halen bij de directie van de school

Leerplicht
De school en de gemeente letten erop dat u zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor heeft de gemeente leerplichtambtenaren aangesteld. De directeur zal u in voorkomende gevallen doorverwijzen naar deze leerplichtambtenaar.

Voor meer informatie over verlof, vakanties en vrije dagen, zie de schoolgids.

Contact

Koningin Emmaschool

Marinus Postlaan 1c 
(In het PRISMA)

8264 PB Kampen

038 - 3318987

directie@emmaschoolkampen.nl